Wednesday, January 4, 2017

ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ - ಬಿ. ಏನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ

ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದು ಮನೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರು ನೀವು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ. ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಜ, ಅನೇಕರು ಈ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

1. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮೆಟ್ಟಿಲ ಅಂಚು ಚೂಪು ರಹಿತವಾಗಿರಲಿ :
             ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಬರುವುದು, ಸೋಫಾ ಮಂಚದಿಂದ ಕುಪ್ಪಳಿಸುವುದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವುದು - ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಜ ಗುಣ. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗೋಡೆ, ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರೆ, ಗೋಡೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಅಂಚು ಚೂಪುರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗುವ ಗಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೀಠೋಪಕರಣ ಟಿ.ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಕೂಡ ಚೂಪುರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಗೇಟ್, ಗ್ರಿಲ್, ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ.

2. ಮನೆಯ ನೆಲ ಏರಿಳಿತವಿಲ್ಲದೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿರಲಿ :
              ಮಗು ಅಂಬೆಹರಿಯುವುದು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಹಂತ. ಅಂಬೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಗೂ ಮಟ್ಟವಾದ ನೆಲವಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮನೆ ವಿನ್ಯಾಸಕರು, ನಿಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ ಹಾಲನ್ನು ತುಸು ತಗ್ಗಿಸೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಏರಿಳಿತವಿರುವ ನೆಲ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ್ತಿಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತುಸು ಯೋಚಿಸಿ.

3. ಕಡಿಮೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ :
             ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲೋ ಅಥವಾ ಲಗ್ಝುರಿಗಾಗಿಯೋ ಹಲವರು ಮನೆಯ ಹಾಲಿನ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗಳನ್ನು ಭಾರೀ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಟಿ.ವಿ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಹೂದಾನಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಗ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಜಾಗವೆಂದರೆ ಹಾಲ್. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೀಠೋಪರಕಾರಣ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದ ಜಾಗವೆಷ್ಟು? ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲು ಜಾಗವೆಲ್ಲಿ?? ಒಂದು ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆಟಗಾರರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಜಾಗವಾದರೂ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಡವೇ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಆಟವಾಡಲು, ಮೂರುಗಾಲಿ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಲು ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗ ಬೇಡವೇ? ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಪೀಠೋಪರಕಾರಣಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

4.  ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ :
             ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಗೂ ಸಾಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಗೂ ಸಾಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾಕೇಟನ್ನು ಅತೀ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಚೇಷ್ಟೆಗಾಗಿ ಸಕೇಟಿನೊಳಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತೂರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಪಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಟಿ.ವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ವೈರ್ ಗಳನ್ನು ವಿಪರೀತ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಉತ್ತಮ. 

5. ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಚಿಲಕಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು :
             ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಠಡಿ, ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಚಿಲಕಗಳನ್ನು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ತೆಗೆಯಲು ತಿಳಿಯದೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ದೊಡ್ಡವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯಲು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿಪರೀತ ತೊಂದರೆಯಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ದ ರಾಡ್ ರೀತಿಯ ಚಿಲಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಬರಬಹುದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸುವ ರೀತಿಯ ಚಿಲಕಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಬಾಗಿಲಿನ ಬೋಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕು. 
6. ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಡಲು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯೆರ್ ಗಳನ್ನಿಡಬಾರದು :
              ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಡಲು ಟಿ.ವಿ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನ ಕೆಳಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ರೋಬಿನ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯೆರ್ ಗಳನ್ನಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆಟಕುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರಾಯೆರ್ ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಎಳೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಳಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಡ್ರಾಯೆರ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೃದು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯೆರ್ ರ್ಗಳೇ ಬೇಡ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರಾಯೆರ್ರ್ಗಳನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ.

7. ಬಿಸಿನೀರಿನ ನಲ್ಲಿಗಳು :
           ಸ್ನಾನದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೋಲಾರ್ ಅಥವಾ ಗೀಜರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ. ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ನಾನದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಾಗ ಮಗು ತಿಳಿಯದೇ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಬಿಸಿನೀರಿನ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರು ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಿಸಿನೀರು ಬರುವ ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲ್ಟ್ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀರು ಬರದಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. 

8. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಎಲ್. ಪಿ.ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್
              ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾದ್ಯವಾದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಟುಕದಂತೆ ಇಡಿಸಿ, ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟವ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಆಟದಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

9. ಮನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲು ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
              ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಂತೆ, ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ತೆಗೆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕಿರುವುದು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದು ಅಪಾಯ. ಇರುವ ಸೈಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನೋಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಚಂದವಲ್ಲವೇ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುವವರು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ.

10.  ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ/ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ :
                   ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಓಪನ್ ಕಪಾಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಕುರ್ಚಿ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಪುಸ್ತಕ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಜಾಗದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಗೋಡೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ.

                    ನೀವು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ವಸ್ತು ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತುಸು ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.


ಲೇಖಕರು,
  ಬಿ. ಏನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ 

No comments:

Post a Comment